Standarde de calitate și structura unui curs on line

2

Deși este un subiect mai puțin cunoscut și dezbătut la noi, standardele de calitate ale unui curs on line sunt o temă de discuție intensă și obiectul unor reglementări riguroase la nivel internațional. Există grile cu criterii și chiar modalități de punctare a unui curs în funcție de criteriile pe care le îndeplinește. Dacă în postări anterioare am încercat să adun la un loc câteva idei despre cum putem începe să dezvoltăm un curs on line (aici) și să perseverăm în realizarea acestuia (aici), astăzi voi prezenta câteva idei despre structura unui curs on line și ce ar înseamna să dezvoltăm cursuri de calitate.

Un curs on line de calitate nu înseamnă doar postarea unui conținut informațional de calitate (o postare pe această temă aici). Este important să ne amintim că în cazul unui curs on line interacțiunea care avea loc față în față este transpusă în mediul virtual. Prin urmare, comunicarea și activitățile colaborative sunt esențiale pentru un curs on line. La fel de importante sunt și activitățile prin care cursantul este solicitat să interacționeze cu materialul de studiu pentru a putea să ofere un răspuns: sarcinile de lucru, testele de autoevaluare cu scop formativ, jocurile educative etc.

Vă propun, în continuare, o structură pentru un curs on line de calitate. Pe măsură ce propun fiecare element al cursului voi prezenta motivele pentru care cred că acestea sunt importante în dezvoltarea unui curs de calitate.

1. Titlul cursului. Primul element al cursului, clar și ușor de identificat este titlul acestuia. Pe lângă faptul că va oferi o identitate cursului, putând fi inclus în designul global al cursului, repetiția este… bine venită. Eu cu siguranță am întâlnit destui studenți care nici la sfârșitul semestrului nu cunoșteau bine numele cursului.

2. Date despre profesor/ formator. Un alt element care oferă identitate cursului este cel care îl susține: profesorul/ formatorul. Cursantul ar trebui să cunoască măcar numele acestuia și, eventual datele de contact (cele oficiale, care pot fi afișate pe platforma de curs, desigur). O parte din informațiile despre profesor vor putea fi descoperite de către cursanți din profilul acestuia, dar numele și principalele date de contact (adresa de e-mail sau alt mijloc preferat de profesor pentru a fi contactat) cred că ar trebui postate și pe pagina cursului.

3. Modul de desfășurare a cursului. Chiar înainte de a intra în subiectul cursului, este important să existe o modaliate de îndrumare a cursanților privind modul de desfășurare a cursului și de navigare în cadrul acestuia. Descrierea modului de desfășurare a cursului poate să ia diferite forme: o resursă de tip pagină, un video, un fișier audio, în funcție de timpul și abilitățile profesorului. Această descriere poate să includă: o prezentare a paginii cursului și a elementelor acestuia, modul de parcurgere a materialelor (cum este programată parcurgerea temelor: săptămânal sau altfel, ce trebuie să facă studentul de la o săptămână la alta), cum se va comunica cu profesorul în cadrul cursului, ce se întâmplă când cursanții întâmpină probleme sau au întrebări și alte aspecte care profesorul consideră că ar trebui cunoscute pentru o bună desfășurare a cursului.

4. Descrierea cursului cuprinde atât elemente tehnice despre curs (numele, codul, numărul de ore, clasa sau anul de studiu, semestrul), cât și o prezentare a obiectivelor cursului, modalități de evaluare a cunoștințelor și competențelor, date limită pentru trimiterea lucrărilor și o listă cu bibliografia.

5. Forumuri. Forumul de știri este un tip de forum care este creat automat în Moodle pentru fiecare curs. Este acel forum prin care profesorul trimite anunțuri cursanților, dar la care aceștia nu pot răspunde. Astfel că un forum de discuții devine necesar pentru temele de discuție lansate de profesor sau chiar de către cursanți. Un forum de întrebări și răspunsuri poate fi creat pentru tot cursul sau pentru fiecare modul în parte.

6. Activități colaborative generale. Închegarea unei comunități de învățare în cadrul cursului este un element important al unui curs on line eficient. În acest scop, în Moodle se pot include numeroase activități colaborative. Un glosar pentru întreg cursul și o activitate de tip wiki pot fi mijloace prin care să se stimuleze învățarea colaborativă.

7. Modulele/ Lecțiile. O bună organizare a cursului este, de asemenea, foarte importantă. Fragmentarea cursului pe module sau lecții, ține de această organizare. Pentru fiecare modul sau lecție, este important să includem atât resurse, cât și activități. Dacă resursele sunt cele care oferă informațiile pe care dorim să le transmitem, activitățile sunt cele prin care cursanți sunt puși în situații practice pe care să le rezolve, respectiv în situații în care sunt nevoiți să parcurgă materialul de studiu pentru a putea rezolva exercițiile practice sau a răspunde la întrebări. Testele de autoevaluare sunt utile, atât pentru a permite cursanților să vadă unde se situează, cât de bine știu ceea ce ei au impresia că știu, cât și pentru a ghida învățarea.

8. Evaluarea finală. O secțiune specială în cadrul cursului poate fi dedicată evaluării. Aceasta poate să includă doar evaluarea finală, dar poate să cuprindă și evaluările pe parcurs, care vor intra în nota finală a cursanților. Uneori, evaluările pe parcurs sunt incluse în cadrul modulelor parcurse la momentul respectiv. Atâta timp cât în descrierea cursului și descrierea modului de parcurgere a acestuia se prezintă clar care sunt activitățile incluse în evaluare, când și cum vor fi realizate, locul unde sunt poziționate acestea în cadrul cursului nu va constitui o problemă.

Aceasta este o propunere de structură a unui curs on line și câteva elemente pe care le consider importante pentru a dezvolta un curs de calitate.

Voi care credeți că sunt elementele sau aspectele esențiale pentru a dezvolta un curs on line de calitate? Puteți să ne spuneți părerea voastră în comentariile de mai jos (necesitatea de logare pentru comentarii a fost eliminată, dar comentariile sunt moderate) sau pe pagina noastră de Facebook.

Related Posts

Leave a Reply

My New Stories

Diferențe