Structurarea unui curs Moodle

0

Un curs bine structurat este extrem de util și eficient atât pentru profesor, cât și pentru cursanți. În structurarea unui curs în Moodle este bine să facem distincția între mai multe forme de structurare: structura vizuală, structura didactică și structura funcțională, ultimele două constituind obiectul acestui atelier.Abstract:

Structurarea unui curs implică două componente:

 • Structură didactică (scenariu)
  • Parcurgerea cursului
  • Finalizarea activităților
  • Parcurgerea resurselor
  • Evaluare
  • Certificare
  • Competențe
 • Structură funcțională (obiecte)
  • Resurse
  • Activități
  • Blocuri
  • Alte obiecte Moodle cu rol în structurarea cursului

Competențe dobândite: structurarea didactică și funcțională a unui curs Moodle

Utilitate: Când ne referim la structurarea unui curs, pe lângă structurarea vizuală, care este mai intuitivă pentru toată lumea, este important să luăm în considerare structura didactică și structura funcțională.

Structura didactică se referă la modul în care putem organiza conținutul unui curs Moodle și parcurgerea acestuia astfel încât să corespundă unui anumit scenariu didactic. Moodle ne permite să setăm obiectele care reprezintă conținutul unui curs astfel încât acestea să fie parcurse într-o anumită ordine și să țină cont de respectarea unor condiții, cum ar fi cele de finalizare a activităților.

Structura didactică se bazează pe principalele funcționalități ale unei platforme Moodle, care dau structura funcțională. Cele mai importante funcționalități sunt: resursele, activitățile și blocurile. Este necesară o bună înțelegere a structurii funcționale pentru a putea ajunge la dezvoltarea unei structuri didactice.

Cunoașterea modului de strucrare didactică și funcțională a unui curs Moodle este foarte importnată pentru a dezvolta un curs eficient, care să fie pliat pe nevoile de învățare ale cursanților și care să țină const de specificul domeniului studiat.

Vă așteptăm la MoodleMoot România 2016!

Related Posts

Leave a Reply

My New Stories

Diferențe