By

admin

Ce tipuri de interacțiune trebuie să avem într-un curs online?

Interacțiunea este un element crucial în învățare, atât față în față, cât și online. În cadrul cursurilor online interacțiunea a fost studiată din mai multe perspective. O abordare util de luat în considerare este cea a lui Terry Anderson de la Universitatea Athabasca din Canada. Anderson propune o teoremă a echivalenței interacțiunii care ne absolvă,...

Interacțiunea cursant-cursant într-un curs online

După cum menționam într-o postare anterioară, interactivitatea într-un curs online este esențială pentru eficiența învățării. Avem trei tipuri principale de interacțiune: cursant-cursant, cursant-profesor și cursant-conținut. Importanța interacțiunii cursant-cursant este tot mai mult subliniată de cursurile online distribuite în masă (MOOCs – Massive Open Online Courses), unde o interacțiune profesor-cursant este mai puțin realistă când ai sute...

Configurarea unui curs în Moodle

În cadrul primului atelier, „Configurarea unui curs în Moodle”, veți avea ocazia să învățați cum să realizați setările unui curs Moodle, astfel încât să corespundă scenariului didactic și unui anumit aspect vizual. Cunoașterea aspectelor legate de configurarea unui curs Moodle este importantă pentru oricine dezvoltă sau colaborează la dezvoltarea unui curs pe o platformă Moodle. Abstract: Configurarea...

Structurarea unui curs Moodle

Un curs bine structurat este extrem de util și eficient atât pentru profesor, cât și pentru cursanți. În structurarea unui curs în Moodle este bine să facem distincția între mai multe forme de structurare: structura vizuală, structura didactică și structura funcțională, ultimele două constituind obiectul acestui atelier.Abstract: Structurarea unui curs implică două componente: Structură didactică (scenariu)Parcurgerea...

Scenarii de cursuri online

Un curs bine făcut urmează un scenariu didactic clar, proiectat pe baza teoriilor științifice și ținând cont de nevoile de învățare ale grupului țintă, caracteristicile acestuia și ale mediului de învățare. Parcurgerea unui anumit scenariu didactic implică respectarea unor pași, respectiv o anumită ordine și unele restricții. Cum se poate face asta într-un curs Moodle?...

Blocuri funcționale într-un curs Moodle

După cum îi spune și numele, Moodle este dezvoltat modular, din componente distincte care pot fi incluse sau nu într-o platformă sau într-un curs. O parte dintre aceste componente, care pot ajuta la personalizarea platformei și a cursului, sunt blocurile funcționale. Există o serie de blocuri funcționale care sunt incluse în versiunea de bază și...

Gestiunea utilizatorilor într-un curs Moodle

În Moodle există mai multe tipuri de utilizatori. Diferențele dintre utilizatori se referă la permisiunile pe care aceștia le au și la acțiunile pe care pot să le realizeze în cadrul platformei sau a unui curs. De asemenea, rolurile pot fi redefinite pentru a fi personalizate contextului în care este folosită platforma la un moment...

Tipuri de resurse și activități

Resursele și activitățile reprezintă două categorii de obiecte Moodle extrem de importante. La fel de importantă este și diferențierea acestora. Resursele sunt acele obiecte dintr-un curs online prin care oferim informații cursanților. Activitățile sunt elementele pe care le includem într-un curs pentru a pune cursanții în situația de a folosi informațiile prezentate sub formă de...

Comunicarea în Moodle. Forum, mesaje private, chat.

Comunicarea din cadrul unui curs online este foarte importantă pentru eficiența învățării și motivarea cursanților, fie că vorbim de comunicarea dintre cursanți și profesor, fie de cea dintre cursanți. Într-un curs online comunicarea poate să ia diferite forme. Prima diferențiere se face între comunicarea sincronă și cea asincronă. Apoi putem distinge între diferitele forme de...

Testul. Instrumente de evaluare în Moodle.

Suntem obișnuiți să vedem testul ca un mijloc de evaluare a cunoștințelor cursanților. În Moodle testul poate avea un rol atât în evaluare, cât și în învățare. În funcție de setările pe care le stabilim testul poate fi un mijloc de autoevaluare, care poate fi parcurs de mai multe ori, cu feedback pentru răspunsurile corecte...
1 2 3 4 5

My New Stories

Diferențe