Ce este eLearning?

22

eLearning este un termen pentru învățarea online.
 
Învățarea online implică mai multe componente:
  • un mijloc de comunicare între profesor și elevi;
  • materiale de studiu adecvate pentru parcurgerea online: prezentări cu o bogată componentă vizuală, materiale audio și video;
  • activități practice și exerciții interactive;
  • mijloace de evaluare și feedback.

 

Învățarea online se poate realiza:
  • sincron – în timp real,
  • asincron – în timpul pe care îl are fiecare la dispoziție.

Învățarea sincronă  

Atât învățarea sincronă, cât și cea asincronă necesită folosirea unor instrumente. Aceleași lecții, folosind aceleași materiale de studiu și activități, se pot realiza în timp real, prin clase virtuale, sau asincron, printr-o platformă de eLearning. Fiecare are avantaje și dezavantaje.
 

Învățarea sincronă, realizată prin clase virtuale, implică folosirea unor instrumente precum Zoom, Google Teams, Webex, Microsoft Teams. În cazul acestui tip de învățare profesorul și elevii se întâlnesc într-o clasă virtuală prin intermediul computerului sau a dispozitivelor mobile. Elevii pot să vadă pe ecran prezentarea profesorului și pot comunica cu acesta cu ajutorul microfonului sau scriind în zona de chat.

În cazul în care predarea și învățarea au loc prin intermediul unei astfel de clase virtuale este important să existe un spațiu online unde profesorul postează toate materialele de studiu și activitățile în mod organizat, cum ar fi un dosar din Google Drive. De asemenea, este important de stabilit un mijloc prin care elevii trimit temele.

Învățarea asincronă  

În cazul învățării asincrone, prin intermendiul platformei de eLearning, fiecare profesor și elev are un cont în platforma respectivă. Fiecărei discipline îi este alocat un curs, adică un spațiu la care au acces doar profesorul și elevii dintr-o clasă. 

În acest curs profesorul postează materialele de studiu organizate pe lecții. De asemenea, la fiecare lecție este important să existe activități și exerciții practice, exerciții interactive și exemple de rezolvări. Profesorul postează temele și elevii vor încărca rezolvarea lor ca răspuns la tema respectivă. Pe lângă teme, pot exista teste de evaluare și autoevaluare.
Comunicarea într-o platformă de eLearning se realizează prin forumuri de discuții sau mesaje directe. Dar, o platformă de eLearning poate permite și folosirea/ integrarea de clase virtuale.
 
Avantajul unei platforme de eLearning este că are toate instrumentele pentru gestionarea activității școlare: gestionarea cursanților și rapoarte despre cine și când a fost prezent în platformă, ce a făcut, cine a parcurs materialele de studiu și activitățile, catalog de note, diverse mijloace de comunicare.
 

Ce este și ce nu este eLearning  

Combinarea dintre o clasă virtuală și platforma de eLearning este cel mai apropiat mod de a desfășura activitatea școlară ca și în clasă. Folosirea unor „soluții de urgență” precum grupuri de WhatsApp și Facebook nu înseamnă învățare online. Este doar o soluție de urgență pentru moment, până când profesorii și elevii găsesc soluțiile adecvate.
 
Mai multe despre diferența dintre eLearning și învățarea tradițională vom discuta în articolul următor.

Related Posts

Leave a Reply

My New Stories

Canalul de YouTube